Βαρόμετρο Απόντων 2 NEET’s

Τίτλος έρευνας: ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΝΤΩΝ 2 NEET’s

Ημερομηνία: Μάιος 2016

Κατηγορία: Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα της κρίσης

Περιγραφή: Η δεύτερη φάση της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας της GPO και του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον προσδιορισμό του ψυχολογικού προφίλ των NEET και τον εντοπισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα τους.

Βαρόμετρο Απόντων ΙΙ NEET's Μαιος 2016