Βαρόμετρο Απόντων 1 NEET’s

Τίτλος έρευνας: ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΑΠΟΝΤΩΝ 1 NEET’s

Ημερομηνία: Μάιος 2013

Κατηγορία: Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα της κρίσης

Περιγραφή: Βαρόμετρο Απόντων: Ανίχνευση και κατηγοριοποίηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι NEET’s, Young people NOT in EDUCATION, EMPLOYMENT, TRAINING. Πόσοι και ποιοι νέοι βρίσκονται σήμερα στο περιθώριο; Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους;  Οι απαντήσεις στην  πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα – μελέτη του φαινομένου NEET’s στην Ελλάδα.

 

Βαρόμετρο Απόντων I NEΕT's Μάιος 2013