Η Εταιρεία

Η G.P.O. ιδρύθηκε το 1999 και είναι Ανώνυμη εταιρία έρευνας, επικοινωνίας, μελετών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, κοινωνικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις, πολιτικά κόμματα και προσωπικότητες.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ της εταιρείας βασίζεται στην άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πελάτη παρέχοντάς του υπηρεσίες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του.

 

 

 

Οι ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ λειτουργίας της G.P.O. είναι:

 • Ποιότητα στην εξυπηρέτηση
 • Αμεσότητα στην συνεργασία
 • Συνέπεια στις υποχρεώσεις της

Ακολουθώντας τις σύγχρονες, πιστοποιημένες μεθόδους ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών και δημοσκοπήσεων η G.P.O. είναι μέλος της ESOMAR και εφαρμόζει όλες τις επιστημονικές μεθόδους και τους κανόνες δεοντολογίας του ΣΕΔΕΑ τόσο κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, όσο και για την ερμηνεία, εμπιστευτικότητα, παρουσίαση και δημοσίευση στοιχείων και αποτελεσμάτων.

 • H G.P.O. ΑΕ προσφέρει τις υπηρεσίες της στους ακόλουθους τομείς:
 • Έρευνες Στρατηγικής Ανάπτυξης
 • Στρατηγική Ανάλυση και Σχεδιασμός
 • Μελέτες
 • Κοινωνικές και Επιδημιολογικές Έρευνες στο χώρο της υγείας
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Έρευνες Αγοράς
 • Δημοσκοπήσεις
 • Πολιτικές και κοινωνικές έρευνες
 • Υπηρεσίες επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας
 • Παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση τηλεπικοινωνιακών προγραμμάτων και υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου
 • Διαχείριση και λειτουργία κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης

Οι πολιτικές δημοσκοπήσεις της εταιρίας έχουν δημοσιευθεί στα μεγαλύτερα Μέσα Ενημέρωσης της Ελλάδας.

Η G.P.O. έχει πραγματοποιήσει σειρά ερευνητικών έργων για λογαριασμό Δημόσιων Οργανισμών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Έχει εκπονήσει μελέτες στρατηγικής ανάπτυξης για λογαριασμό Υπουργείων, Περιφερειών, Νομαρχιών και Δήμων

 • Η GPO έχει υλοποιήσει πολιτικές και κοινωνικές έρευνες στην Κύπρο που καταγράφουν και αποτυπώνουν κάθε φορά το πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό κλίμα, τη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων, την πρόθεση ψήφου του εκλογικού σώματος σε μια σειρά αναμετρήσεων, τις ανησυχίες και τα προβλήματα του Κυπριακού λαού.
 • Ακολουθώντας κάθε φορά τις βασικές αρχές της αξιοπιστίας και της υπευθυνότητας, η GPO είναι σε θέση να παρέχει μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη καταγραφή της σύγχρονης Κυπριακής κοινωνίας

Η GPO έχει τη δυνατότητα επέκτασης των ερευνητικών της δραστηριοτήτων στις χώρες της Νότιο – Ανατολικής Ευρώπης, όπου ήδη έχει πραγματοποιήσει ερευνητικά έργα για λογαριασμό μεγάλων Ελληνικών εταιριών.

Η εταιρία έχει αναπτύξει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών προερχόμενο κυρίως από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

 • Η GPO υλοποιεί κοινωνικό – οικονομικές έρευνες για:
 • Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄ Βαθμού
 • Δημόσιους Οργανισμούς
 • Καταναλωτικές Ενώσεις
 • ΜΚΟ
 • Μέσα Ενημέρωσης
 • Ερευνητικά Ινστιτούτα
 • Πανεπιστήμια / Τεχνολογικά Ιδρύματα

 • Στη GPO πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική κίνηση πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη ως αποτέλεσμα διεξοδικής έρευνας.
 • Η έρευνα αγοράς πρέπει να υπηρετεί αλλά την ίδια στιγμή να προσδιορίζει τη στρατηγική και τους αντικειμενικούς στόχους κάθε επιχείρησης
 • Η GPO απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο δραστηριότητας της κάθε μιας.
 • Όλες οι ερευνητικές εργασίες συνοδεύονται από σειρά προτάσεων που σαν στόχο έχουν την ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της κάθε εταιρίας.

 • → Ad Hoc Έρευνα Αγοράς
 • → Έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς
 • →Lifestyle
 • →Concept test
 • →B2B έρευνα
 • →Διαφημιστική έρευνα
 • →Έρευνες Εταιρικής Εικόνας
 • →Omnibus
 • →Business sector research
 • →Έρευνες Τιμολόγησης
 • →Μελέτες σχεδιασμού προϊόντος
 • →Έρευνες ικανοποίησης πελατών
 • →Συμπεριφοριστικές έρευνες
 • → Διαφημιστικές έρευνες
 • →Τεστ προϊόντων
 • → Ομαδικές έρευνες
 • → Tracking

Στα πλαίσια των ερευνητικών υπηρεσιών η G.P.O. AE πραγματοποιεί:

 

AD HOC ποιοτική έρευνα

 • Απλές ομαδικές συζητήσεις (focus groups) και συνεντεύξεις σε βάθος (in-depth interviews) που καλύπτουν τις βαθύτερες στάσεις των καταναλωτών, αναλύουν τις αντιδράσεις και τη μη λεκτική συμπεριφορά τους.

 

AD HOC ημι-ποιοτική έρευνα

 • Πρόκειται για μια τεχνική έρευνας που συνδυάζει την ποσοτική με την ποιοτική ανάλυση δεδομένων με στόχο την διερεύνηση σε βάθος φαινομένων που υποκρύπτουν τα στοιχεία που τείνουν να καθορίζουν τα συνολικά αποτελέσματα.

 

AD HOC ποσοτική έρευνα

 • Η G.P.O. διεξάγει όλων των ειδών ποσοτικές έρευνες και σε Πανελλαδικό επίπεδο.

 

 • Μεθοδολογία
 • Όλες οι τεχνικές έρευνας Αγοράς αξιοποιούνται με προσαρμογή στις ανάγκες της κάθε έρευνας.
 • Οι βασικές τεχνικές είναι:
 • Ομαδικές συζητήσεις (focus group)
 • Προσωπικές συνεντεύξεις
 • Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με χρήση ηλεκτρονικού τηλεφωνικού κέντρου (CATI station)

 • Η GPO έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια μια σειρά ερευνητικών έργων για λογαριασμό μεγάλων εταιριών στους παρακάτω τομείς:
 • Διαφήμιση
 • Τραπεζικός κλάδος
 • Χρηματοπιστωτικός τομέας
 • Τουρισμός
 • Τρόφιμα και ποτά
 • Αυτοκινητοβιομηχανία
 • Ηλεκτρονικά
 • Κατασκευές
 • Φαρμακοβιομηχανία
 • Πληροφορική

 • Στρατηγικό Marketing
 • Marketing Planning
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη εμπορικών ιδεών (i.e. franchising)
 • Καθορισμός τιμολογιακής πολιτικής
 • Έλεγχος για κανάλια προώθησης
 • Συμβουλευτική στη διαφημιστική καμπάνια
 • Ανάλυση ξένων αγορών
 • Κλαδικές μελέτες

Η εταιρία αναλαμβάνει τη διενέργεια ερευνών και μελετών αγοράς, την εκμετάλλευση κάθε είδους διαφημιστικού μέσου και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών marketing.

 

 

 

 • Κλαδικές μελέτες ( τουριστικός τομέας, τομέας τηλεπικοινωνιών υπηρεσιών)
 • Μελέτες διάρθρωσης και απόδοσης δομών υγείας
 • Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (Business plan)
 • Μελέτες επικοινωνιακής στρατηγικής
 • Διαμόρφωση στρατηγικής marketing
 • Κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίων marketing ( marketing plans )
 • Διαφημιστική στρατηγική
 • Μελέτες διαμόρφωσης προϊόντος, επιχειρησιακής εικόνας (image making)