Έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της Βραζιλίας στην Ελλάδα

Τίτλος έρευνας: Έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της Βραζιλίας στην Ελλάδα

Ημερομηνία: Ιούνιος  2014

Κατηγορία: Παράθυρο στον κόσμο

Περιγραφή: Πόσο καλά γνωρίζουν οι Έλληνες την Βραζιλία; Πόσο κοντά είναι οι δυο λαοί; Η GPO καταγράφει τις απόψεις των Ελλήνων για τη χώρα της Νότιας Αμερικής, τους ανθρώπους  και τον πολιτισμό της.

Έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της Βραζιλίας στην Ελλάδα