Έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της Κίνας στην Ελλάδα

Τίτλος έρευνας: Έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της Κίνας στην Ελλάδα

Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2016

Κατηγορία: Παράθυρο στον κόσμο

Περιγραφή: Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Ασιατική υπερδύναμη; Η Κινεζική ανάπτυξη αποτελεί ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα και τον Δυτικό κόσμο; Η έρευνα της GPO αποτυπώνει τις απόψεις και τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στην Κίνα.

Έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της Κίνας στην Ελλάδα