Έρευνα για τη Νέα Γενιά στην Ελλάδα

Τίτλος έρευνας: Έρευνα για τη Νέα Γενιά στην Ελλάδα

Ημερομηνία: Απρίλιος  2014

Κατηγορία: Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα της κρίσης

Περιγραφή: Έρευνα για την κοινωνική, οικονομική και εκπαιδευτική κατάσταση των νέων στην Ελλάδα της κρίσης. Τι αναζητούν, τι επιδιώκουν, με τι προβληματίζονται οι νέοι της χώρας μας;

Έρευνα για τη Νεα Γενιά στην Ελλάδα