Κατηγορία: Η Νέα Γενιά στην Ελλάδα της κρίσης

Βαρόμετρο Απόντων 2 NEET’s

Η δεύτερη φάση της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας της GPO και του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον προσδιορισμό του ψυχολογικού προφίλ των NEET και τον εντοπισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα τους.

Περισσότερα

Βαρόμετρο Απόντων 1 NEET’s

Βαρόμετρο Απόντων: Ανίχνευση και κατηγοριοποίηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι NEET’s, Young people NOT in EDUCATION, EMPLOYMENT, TRAINING. Πόσοι και ποιοι νέοι βρίσκονται σήμερα στο περιθώριο; Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους; Οι απαντήσεις στην πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα – μελέτη του φαινομένου NEET’s στην Ελλάδα.

Περισσότερα