Κατηγορία: Έρευνες

Έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της Κίνας στην Ελλάδα

Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την Ασιατική υπερδύναμη; Η Κινεζική ανάπτυξη αποτελεί ευκαιρία ή απειλή για την Ελλάδα και τον Δυτικό κόσμο; Η έρευνα της GPO αποτυπώνει τις απόψεις και τις στάσεις των Ελλήνων απέναντι στην Κίνα.

Περισσότερα

Βαρόμετρο Απόντων 2 NEET’s

Η δεύτερη φάση της μεγάλης πανελλαδικής έρευνας της GPO και του Πανεπιστημίου Κρήτης για τον προσδιορισμό του ψυχολογικού προφίλ των NEET και τον εντοπισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στην καθημερινότητα τους.

Περισσότερα

Έρευνα κοινής γνώμης για την εικόνα της Βραζιλίας στην Ελλάδα

Πόσο καλά γνωρίζουν οι Έλληνες την Βραζιλία; Πόσο κοντά είναι οι δυο λαοί; Η GPO καταγράφει τις απόψεις των Ελλήνων για τη χώρα της Νότιας Αμερικής, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό της.

Περισσότερα

Βαρόμετρο Απόντων 1 NEET’s

Βαρόμετρο Απόντων: Ανίχνευση και κατηγοριοποίηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι NEET’s, Young people NOT in EDUCATION, EMPLOYMENT, TRAINING. Πόσοι και ποιοι νέοι βρίσκονται σήμερα στο περιθώριο; Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους; Οι απαντήσεις στην πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα – μελέτη του φαινομένου NEET’s στην Ελλάδα.

Περισσότερα