Βαρόμετρο Απόντων 1 NEET’s

Βαρόμετρο Απόντων: Ανίχνευση και κατηγοριοποίηση μιας νέας μορφής κοινωνικής ευπάθειας: οι NEET’s, Young people NOT in EDUCATION, EMPLOYMENT, TRAINING. Πόσοι και ποιοι νέοι βρίσκονται σήμερα στο περιθώριο; Ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους; Οι απαντήσεις στην πρώτη ολοκληρωμένη έρευνα – μελέτη του φαινομένου NEET’s στην Ελλάδα.

Περισσότερα