Πώς θα χαρακτηρίζατε την υγεία σας σήμερα;

Διαχρονική εξέλιξη του επιπέδου υγείας των ελλήνων πολιτών.

Λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό οικογενειακό σας εισόδημα, καθώς και τις υποχρεώσεις σας, ποια από τις παρακάτω φράσεις ανταποκρίνεται καλύτερα στην οικονομική σας κατάσταση;